• MELTEM FERENDECİ

  ÖZGÖDEK

   

   

  İşletme Etiği, İnsan Yönetimi ve İletişim

  İş yaşamında etik kurallar, işletme etiği, iş yasaları, insan kaynakları yönetimi, eğitim ve gelişim, kariyer, örgütsel davranış, tüketici davranışı, iletişim, kültür, nesiller, şiirler ve diğer yazılar...

   

  Business Ethics, People Management and Communication

  Ethical rules in work life, business ethics, code of conduct, human resource management, training and develeopment, career, organizational behavior, consumer behavior, communication, culture , gender, poems and other writings...

   

   

  www.bybreezedanismanlik.com.tr

  info@bybreezedanismanlik.com.tr