Özgeçmişimi Hazırlıyorum

Özgeçmişimi Hazırlıyorum

Özgeçmişimi Hazırlıyorum

Özgeçmiş Nedir?

­Sizi tanıtan ve anlatan belgedir.

­Mevcut durumunuzun geçmiş bilgilerinizle birleştirilip aktarılmasıdır.

­Kimlik bilgilerinizden başlayarak, eğitiminizi, deneyimlerinizi ve başarılarınızı özetleyen sunuştur; ayrıca  ne yapmak istediğinizi de anlatır.

Özgeçmiş Nasıl Yazılır?

­Standart bir anlatım sistemi ile ve kronolojik sıra takip edilerek yazılır.

­Günümüzden geçmişe doğru bir akış takip etmesi okunmasını kolaylaştırır.

­Belli bir düzen kullanılarak yazılır. Yazının okunaklı ve anlaşılır olması gerekir.

­Tarihlendirmelerde kopukluk ve uyumsuzluk olmamasına dikkat edilmelidir.

­Kişiyi tanıtan bir belge olması nedeniyle yanlış anlaşılacak bilgilere yer verilmemesi doğru olur.

­Abartılı  ve doğru olmayan bilgi yazmaktan KESİNLİKLE kaçınmalıdır.

CURRICULUM  VITAE

Latin meaning “course of life.”

Turkish meaning “HAL  TERCÜMESİ”

I – PERSONAL INFORMATION (KİŞİSEL BİLGİLER)

II – WORK EXPERIENCE( İŞ DENEYİMİ)

III – EDUCATION AND TRAINING (EĞİTİM DURUMU)

IV – PERSONAL SKILLS AND COMPETENCES  (DİĞER ÖZELLİKLER VE BAŞARILAR)

   i- LANGUAGE COMPETENCES

   ii- SOCIAL SKILLS AND COMPETENCES

   iii –MEMBERSHIPS 

  iv – TECHNICAL SKILLS AND COMPETENCES (COMPUTER KNOWLEDGE)

  v – ARTISTIC SKILLS AND COMPETENCES

 V – REFERENCES (REFERANSLAR)

­Ön Mektup (Cover Letter)

Özgeçmişle birlikte, başvuru yapılacak kuruluşa gönderilen mektuptur. Özgeçmişte olduğu gibi genel bilgiler yerine, başvurulan kuruluşa ve pozisyona yönelik özel bilgileri içerir. Kişinin neden söz konusu işe başvurduğunu anlatır.

Share

Categories