Danışmanlık

Danışmanlık Hizmetleri

Aktif iş hayatında, şirketinizin ihtiyacı olan farklı danışmanlık hizmetlerini profesyonel ekibimiz ve çözüm ortaklarımızla birlikte vermekten mutluluk duyarız. Her biri kendi dalında uzman çözüm ortaklarımız, aynı zamanda kendi işlerini başarı ile sürdüren profesyonellerdir.

İnsan Kaynakları Yönetimi :

İnsan Kaynakları sisteminin kurulması, yeniden yapılanma hizmetleri, beyaz yaka pozisyon değerlemesi ve ücret çalışması, mavi yaka iş gruplandırma ve ücret çalışması, insan odaklı mülakatlar ve kişilik analizleriyle iş – eleman eşleştirilmesi, şirket iç iletişiminin ve işlerin doğru akışı için gerekli belge, yönetmelik ve prosedürlerin hazırlanması ve uygulanması, iş hukuku düzenlemelerinin yapılması, iş analizleri ve buna bağlı iş tanımlarının profesyonel ekiplerce hazırlanması, sürdürülebilir başarı için gereken performans ve kariyer sistemlerinin oluşturulması, şirketin kamu oyunda doğru tanınması için gereken kurumsal kimlik çalışmalarını yapılması, vizyon, misyon, değerlerin oluşturulması, iç ve dış müşterileri tanıma, eğitim ihtiyaç tespiti ve eğitim planlaması.

Çok Uluslu Hizmetler :

Çok uluslu şirketlerin Türkiye pazarına girerken ve girdikten sonra ihtiyaç duydukları hukuk, mali, ve idari danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, katma değeri yüksek sistemlerin kurulması, uluslararası platformlardaki insan yönetimi yeniliklerinin takibi , Brüksel’de, Avrupa Birliği komisyonunda dış uzman olarak proje değerlendirme çalışmalarına katılım, Türkiye’deki Avrupa Birliği destekli proje gruplarında eğitmen ve danışman olarak hizmet verme.

İşletme Etiği ve Etik Sistemi Oluşturma :

Şirketlerin kuruluş amaçları ile misyon ve vizyonlarının uyumlu olup olmadığının denetlenmesi, buna bağlı kurumsal değerlerin oluşturulması ya da var olan değerlerin gözden geçirilmesi, etik değerler ve kurumsal etik kodlarının oluşturulması, etik kurulu oluşturma ve işleyişine katkı verme.