Scos

SCOS’e Hoş Geldiniz !

SCOS, farklı disiplinlerden ve profesyonel geçmişlerden gelen akademisyenlerle uygulayıcıların küresel bir ağıdır. 1981 yılında başlangıçta “Kurumsal Çalışmaların Avrupalı Grubu” adıyla çalışan özerk bir grup olarak kurulduk. 25 yıldan bu yana yaptığımız yıllık konferanslarla, bağımsız akademik bir girişim olarak faaliyet göstermekteyiz. (Esas ilgi alanımız, mümkün olan en geniş anlamda ifade edilen örgütlerin ve yönetimin inter-disipliner ve trans-disipliner bir biçimde anlaşılmış kurumsal sembolizmin, kültür ve değişimin birbirlerine bağlı, iç içe girmiş konularıdır.) Bu nedenle, çalışmamız, diğerlerinin yanı sıra sosyal antropoloji, kültürel çalışmalar, medya çalışmaları, felsefe, tarih, siyaset ve sosyal psikoloji ile ilgilidir.

SCOS’un felsefesi “ciddi eğlence” olarak tanımlanabilir ve bu tanım yıllık uluslararası konferanslarımıza katılmanın deneyimini mükemmel biçimde anlatır. Ciddidir; çünkü kendimizi kurumların, kurumsal düzenlemenin, işletmenin ve işletmeciliğin olağanüstü ve çığır açıcı gelişmesine vakfettik. Eğlencelidir; çünkü ağımızın üyeleri birbirleri için sürekli birer coşku, destek ve ilham kaynağı olurlar. SCOS için, faaliyetlerimizin sosyal yönü entelektüel ve uygulamalı davranışlarımızın temel ve gerçekten ayırt edilemeyen bir öğesidir.

Aynı zamanda bizim konferanslarımız ve atölye çalışmalarımıza ek olarak Kültür ve Örgüt (C&O) adlı resmi dergimizi de destekleriz. Taylor ve Francis tarafından yayınlanan dergi ilk kez 1995 yılında çıkartılmıştır. C&O bizim Niteliksel Yönetim ve Kurumsal Çalışmalar ile ilgili geniş alanda bazı özgün ve yenilikçi burslarımız için eşsiz bir platformu temsil etmektedir. Bu dergi, geleneksel, disipliner ve fonksiyonel olanla çakışan ve aynı zamanda üzerinde çalışmalar yapılmakta olan formlar üzerinde yansımalar sağlayan ve benimsediği yöntemler ve temsil ettiği seslerle, SCOS geleneğini temsil etmektedir.

Genel olarak dünya çapında yüzlerce bireyi temsil eden SCOS ağı, örgüt ve yönetimin yenilikçi görüşlerinin teorik ve pratik gelişmesini ve örgütlerin günlük yaşamındaki kültür ve sembolizmin çalışılmasında yeni yaklaşımların teşvik edilip, beslenmesini amaçlamaktadır. Örgütlenmiş yaşamın anlaşılmasında marjinalleşmiş perspektiflerin tartışılmasını teşvik etmekteyiz. Aynı zamanda bu perspektiflerin etik-siyasal olarak vaat ettiklerini ele almaktayız. Ağımız her zaman örgütlü yaşamının konvansiyonel düşünce biçimlerinin sınırlarının tartışılabildiği ve bulanıklaştığı bir arena olmuştur ve biz giderek sürekli büyüyen çalışma alanımızın sürdürülebilirliğine ve gelişmesine kendimizi vakfettik.

Son olarak küresel araştırma faaliyetimiz söz konusu olduğunda, bilgi değiş-tokuşunun sürdürülmesi ve topluluğun çok farklı alanlardaki araştırmacılar, akademisyenler ve uygulayıcılar arasında gelişmesi için çalışmaktayız.

SCOS’da sizi de görmekten daha güzel bir durum düşünemiyoruz. Gelin siz de bize katılın !

www.scos.org